Telefón

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

 

Konzultácia:

Konzultácia

Výška provízie

Vstupná konzultácia

Zdarma v rozsahu 1 hod

Každá začatá hodina

 50,00 Eur

Vypracovanie cenového ohodnotenia 

za účelom:

-       dedičského konania, 

-        vyporiadania BSM, 

-        vyporiadania podielového spoluvlastníctva,

-        iba ohodnotenie nehnuteľnosti pred predajom bez predaja.

100,00 Eur

 

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

do 49.999 EUR

10 %  z kúpnej ceny (minimálne 3.000 EUR)

 

 

od 50.000 do 99.999 EUR

5 %  z kúpnej ceny (závisí od obtiažnosti obchodu

 

 

od 100.000 do 999.999  EUR

3-5 % z kúpnej ceny (závisí od obtiažnosti obchodu

 

 

od 1.000.000 EUR

3-5 % z kúpnej ceny (závisí od obtiažnosti obchodu

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

 

VÝŠKA PROVÍZIE:

Zabezpečenie nájmu nehnuteľnosti

Výška jedného nájmu bez energií

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti v režime Nájom plus+:

 

VÝŠKA PROVÍZIE:

   Stretnutie s nájomcami krátko po začiatku     nájomného vzťahu – stabilizácia nájomného vzťahu

90,00 Eur

   Kontrola bytu za účelom overenia dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy

    80,00 Eur

Asistencia, komunikácia a vybavovanie bežných požiadaviek nájomca

    50,00 Eur

Administratívna pomoc pri riešení zmeny podmienok nájomného vzťahu

    50,00 Eur

   Predbežná kontrola bytu mesiac pred plánovaným odovzdaním (poškodenia / odpočet energ.)

    100,00 Eur

Administratívna pomoc pri ukončení nájomného vzťahu

    50,00 Eur

Administratívna pomoc pri riešení nedoplatkov

    50,00 Eur

Vyúčtovanie energií a služieb vo vzťahu k nájomcovi 

    120,00 Eur

Zabezpečenie odpočtu stavu meračov  

    90,00 Eur

Asistencia pri zmene trvalého pobytu nájomcu

    90,00 Eur

Zastupovanie majiteľa na domovej schôdzi vlastníkov (vrátane hlasovania)

    50,00 Eur/hod

Komunikácia so správcom a vybavovanie požiadaviek správcu

    50,00 Eur

Asistencia pri vybavovaní poistnej udalosti

    60,00 Eur

Zabezpečenie revízie alebo opravy spotrebičov a zariadení*

    50,00 Eur/hod

Zabezpečenie (sprostredkovanie) technických prác na byte

    50,00 Eur/hod

Upratovanie interiéru bytu*

    4,00 Eur/m2

Výjazd k službe uvedenej v tomto cenníku, ak je do 30 km (od sídla RK)

 

    20,00 Eur

Výjazd k službe uvedenej v tomto cenníku, ak je viac ako 30 km (od sídla RK) do 50 km

 

    30,00 Eur

 

 

* Službu dodáva partner RK alebo Realitnej únie SR. Cena je orientačná, na požiadanie bude overená jej dostupnosť a aktuálna výška. Ak je odmena účtovaná podľa času, účtuje sa pomerne každá začatá štvrťhodina. 

 

Provízia za asistenciu KÚPY nehnuteľnosti:

 

VÝŠKA PROVÍZIE:

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

2.000 EUR

 

Provízia za sprostredkovane Právneho servisu a Katastrálne úkony:

ÚKON:

NÁKLAD:

BLIŽŠÍ POPIS:

Sprostredkovanie právneho a katastrálneho servisu

1.000 €

Uvedená cena je platná, ak sprostredkovateľ nevykonáva nábor a ponuku nehnuteľnosti, len poskytuje služby Prípravy právnej zmluvy a Podporu pri katastrálnom vybavovaní (predávajúci a kupujúci oslovia RK). V cene nie sú zahrnuté správne poplatky za vklad ani osvedčenie podpisov.

 

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:

NÁKLAD:

BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti

100 €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorazová platba).

 

 

 

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

1000,-€

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). 

 

 

 

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

1000,- 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

 

 

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

Výška nájmu

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)