Telefón

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Nájom plus+          

Nový režim nájmu bytu :  bezpečný pre prenajímateľa

                                        korektný pre nájomcu.  

 

Nájom plus+ je novým model spolupráce pri prenájme nehnuteľností spolu

s doplnkovými službami, podľa výberu prenajímateľa.

 

Služba je určená pre všetky subjekty realitného trhu: - prenajímateľov

                                                                                     - investorov

                                                                                     - developerov

                                                                                      - nájomcov

                                                                                      - podnájomníkov

 

Základné služby pre klientov pre model Nájom plus+:

- prieskum realitného trhu a návrh určenia výšky nájomného,

- propagácia bytu na najväčších realitných portáloch a v komunite Realitnej únie SR,

- obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami, 

- preference budúceho nájomcu,

- nastavenie pravidiel korektného nájomného vzťahu,

- odporúčania poistenia pre zvýšenie ochrany prenajímateľa,

- protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, ako aj prebratie nehnuteľnosti,

- odpočet meračov energií a kontrola stavu bytu.

 

Doplnkové služby pre klientov, ktoré si môže prenajímateľ doobjednať:

- stretnutie s nájomcom krátko po začiatku nájomného vzťahu - stabilizácia nájomného vzťahu,

- kontrola bytu za účelom overenia dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy,

-  administratívna pomoc pri riešení zmeny podmienok nájomného vzťahu,

-  zastupovanie majiteľa na domovej schôdzi vlastníkov, 

-  komunikácia so správcom, 

-  asistencia pri zmene trvalého pobytu nájomcu,

-  príprava podkladov pre registráciu prenajímateľa na daňovom úrade prostredníctvom    oprávnenej osoby,

- zabezpečenie spracovania daňového priznania (daň z príjmov z prenájmu) prostredníctvom oprávnenej osoby,

- zabezpečenie revízie alebo opravy spotrebičov a zariadení,

- asistencia pri vybavovaní poistnej udalosti,

- vyúčtovanie energií a služieb po skončení nájmu,

- administratívna pomoc pri riešení nedoplatkov,

- administratívna pomoc pri ukončení nájomného vzťahu,

- zabezpečenie (sprostredkovanie ) technických prác na byte,

- výmena zámku na vstupných dverách,

- upratovanie interiéru bytu,

- maľovanie bytu.

 

Podrobnejšie informácie k službe Nájom plus+                  https://www.realitnaunia.sk/najom-plus